Informacja

I N F O R M A C J A

  1. Od 1.10.2016 roku na naszej stronie internetowej będzie można pobrać, wzory:

a/ „umowy przeniesienia dzierżawy działki”, po jej wypełnienie przez zbywającego oraz nowego dzierżawcę, potwierdzeniu ważność podpisów przez notariusza,   będzie można dokonać przepisania dzierżawioną działkę na inną osobę

b/ „umowa dzierżawy działki” po jej wypełnieniu i podpisaniu należy ją złożyć w biurze zarządu do akceptacji

umowę dzierżawy działki w imieniu małżeństwa umowę może zawrzeć jeden z małżonków  

c/  „deklaracji członkowstwa w stowarzyszeniu” po  podpisaniu należy ją dostarczyć do biura zarządu, przynależność do stowarzyszenia ogrodowego jest dobrowolna, nie podpisanie deklaracji nie ma ujemnych skutków podczas dzierżawy działki.

 

Powyższe dokumenty są obowiązujące dzierżawców działek naszego ROD, podstawa uchwała walnego zebrania numer:                             6/2015  z  14.03.2015  roku.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogłoszenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz