Ogłoszenie

O g ł o s z e n i e

  1. Zarząd stowarzyszenia, poszykuje osobę do pełnienia obowiązków gospodarza, wynagrodzenie w formie umowy zlecenia, szczegółowy zakres czynności do omówienia z prezesem zarządu stowarzyszenia
  2. Zarząd stowarzyszenia zleci do wykonania prace związane z plantacją terenu wokół budynku świetlicy /rozplantowanie ziemi, zwałowanie, posianie trawy/, termin wykonania do 15.10.2016

Szczegóły pod telefonem: 505 242 300

                                                                                                                                                                                             Zarząd

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogłoszenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz