Walne zebranie 2017

logo

 

 

Zawiadomienie

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego  im. Powstańców Wielkopolskich, na postawie uchwały zarządu stowarzyszenia numer  1/01/2017  z dnia 17.01.2015 rok,  zwołuje w dniu 18.03..2017 r. o  godzinie  1000,  w świetlicy naszego ogrodu Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Ogrodowego   im. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie, jeżeli w wyżej podanym terminie  w Walnym Zebraniu  nie będzie uczestniczyć  co najmniej połowa uprawnionych członków  Stowarzyszenia Ogrodowego  im. Powstańców Wielkopolskich,  wówczas na podstawie zapisów w statucie & 10,  pkt 3,  zebranie odbędzie się  w drugim terminie:  18.03.2017  godzina 1100,  decyzje podjęte zwykłą większością głosów w drugim terminie  są obowiązujące.

Porządek zebrania

 1. Otwarcie Walnego Zebrania
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania
 3. Wybór protokolanta zabrania
 4. Przyjęcie porządku Walnego Zebrania
 5. Przyjęcie regulaminu Walnego Zebrania
 6. Informacja o prawomocności Walnego Zebrania
 7. Sprawozdanie zarządu stowarzyszenia za 2016 rok
 8. Sprawozdanie komisji rewizyjnej stowarzyszenia za rok 2016 rok
 9. Sprawozdanie finansowe za 2016 rok
 10. Uchwała nr 1 – przyjęcie sprawozdania z działalności komisji rewizyjnej  Stowarzyszenia za rok 2016 – dyskusja – głosowanie
 1. Uchwała nr 2 – przyjęcie sprawozdania z działalności zarządu oraz sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2016 roku
 1. Uchwała nr 3 – ustalenie stawki za zarządzanie ROD w 2017 roku – dyskusja – głosowanie
 1. Uchwała nr 4 – ustalenie wysokości opłaty stawki członkowskiej w roku 2017 roku – dyskusja  – głosowanie
 1. Uchwała nr 5 – ustalenie wysokości opłaty inwestycyjnej w roku 2017 – dyskusja – głosowanie
 1. Uchwała nr 6 – ustalenie wysokości opłat dotyczących korzystania z energii elektrycznej w 2017 roku – dyskusja – głosowanie
 1. Uchwała nr 7 – ustalenie wysokości opłat dotyczących korzystania z wody w 2017 roku –  dyskusja – głosownie
 1. Uchwała nr 8 – ustalenie wysokości opłat za gospodarkę śmieciami oraz odpadami w roku 2017 – dyskusja – głosowanie
 1. Uchwała nr 9 – przyjęcie planu finansowego stowarzyszenia na 2017 rok – dyskusja – głosowanie
 1. Uchwała nr 10 – utworzenia nowych dwóch działek – dyskusja – głosowanie
 1. Uchwała nr 11 – powołanie zespołu „Nasze stowarzyszenie organizacją pożytku publicznego” – dyskusja – głosowanie
 1. Uchwała nr 12 – funkcjonowanie bram i furtek w roku 2017 – dyskusja – głosowanie
 1. Uchwała nr 13 – rezygnacja z członkostwa w zarządzie stowarzyszenia ogrodowego Pana Stefański Krzysztof – dyskusja – głosowanie
 1. Uchwała nr 14 – ewidencja członków stowarzyszenia – dyskusja – głosowanie
 1. Wolne wnioski
 2. Zakończenie Walnego Zebrania Stowarzyszenia Ogrodowego

Im. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie.

W zebraniu biorą udział tylko członkowie stowarzyszenia, którzy opłacili składkę członkowską za 2016 rok.

Z dokumentacją oraz projektami uchwał, członkowie stowarzyszenia mogą się zapoznawać do 10.03.2017 roku w świetlicy zarządu podczas dyżurów Pani skarbnik.

Biorący udział w Walnym Zebraniu winni mieć przy sobie otrzymany blankiet plastikowy z numerem swojej działki.

W dniu 18.03.2017 nie będą załatwiane indywidualne sprawy dotyczące dzierżawy działki.

Szczecin, 02.02.2017 rok.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogłoszenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz