Ogłoszenie 08.04.2017r

Ogłoszenie

W związku z niewłaściwym sposobem korzystania z pojemnika na odpady zielone ustawionym na parkingu od ulicy Przygodnej, postanowiłem zrezygnować z tej formy składowania tych odpadów – względy ekonomiczne, koszt opróżnienie jednego pojemnika wynosi 775 zł. Informuję że w miejscu tym organizacja składowania odpadów zielonych wyglądać będzie w następujący sposób:

  1.   Gałęzie i krzewy – składujemy po prawej stronie po wejściu na parking

       od strony ogrodu.  (Tablica z informacją)

  1.   Odpady zielone: liście, trawa, ziemia, chore rośliny: składujemy po

       prawej stronie po wejściu na parking od strony ogrodu począwszy od

       ustawionych budek dla kotów. (Tablica z informacją)

Apeluję o zastosowanie się do proponowanej organizacji, w miejscu tym nie składujemy śmieci oraz odpadów komunalnych, proszę składować odpady począwszy od ogrodzenia z ogrodem „Kolejarz” wywóz zgromadzonych odpadów odbywał się będzie 1 raz na kwartał.                             

                                                                                                                          Kołodziejczyk

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogłoszenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz