Zawiadomienie z dnia 29.01.2018r

Zawiadomienie

 

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego  im. Powstańców Wielkopolskich, na podstawie uchwały zarządu stowarzyszenia numer  3/01/2018  z dnia 27.01.2018 rok,  zwołuje w dniu 10.03.2018 r. o  godzinie  1000,  w świetlicy naszego ogrodu Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Ogrodowego, zarządzające ROD   im. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie, jeżeli w wyżej podanym terminie  w Walnym Zebraniu  nie będzie uczestniczyć  co najmniej połowa uprawnionych członków  Stowarzyszenia Ogrodowego  im. Powstańców Wielkopolskich,  wówczas na podstawie zapisów w statucie & 10,  pkt 3,  zebranie odbędzie się  w drugim terminie: 10.03.2018  godzina 1100,  decyzje podjęte zwykłą większością głosów w drugim terminie  są obowiązujące.

Porządek zebrania

 1. Otwarcie Walnego Zebrania
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania
 3. Wybór protokolanta zabrania
 4. Przyjęcie porządku Walnego Zebrania
 5. Przyjęcie regulaminu Walnego Zebrania
 6.  Informacja o prawomocności Walnego Zebrania
 7.   Sprawozdanie ogólne zarządu z swojej działalności w  2017 roku oraz główne założenia do swej działalności w roku 2018
 8. Uchwała nr 1 – przyjęcie sprawozdania z działalności komisji rewizyjnej  Stowarzyszenia za rok 2017 – dyskusja – głosowanie
 9.     Uchwała nr 2 – przyjęcie stawki na zarządzanie ROD im. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie, na rok 2018 – omówieni wyników za rok 2017– dyskusja – głosowanie
 10. Uchwała nr 3 – ustalenie stawki ROD na gospodarkę śmieciami i odpadami w 2018 roku – omówienie wyników za rok 2017 – dyskusja – głosowanie
 11. Uchwała nr 4 – ustalenie wysokości opłaty za korzystanie z wody w roku 2018 roku – omówienie wyników za rok 2017 – dyskusja  – głosowanie
 12. Uchwała nr 5 – ustalenie wysokości opłaty za korzystanie z energii elektrycznej w roku 2018 – omówienie wyników za rok 2017 – dyskusja – głosowanie
 13. Uchwała nr 6 – ustalenie wysokości opłaty inwestycyjnej w roku 2018 – omówienie wyników za rok 2017 – dyskusja – głosowanie
 14. Uchwała nr 7 – przyjęcie planu finansowego na rok 2018 – dyskusja – głosowanie
 15. Uchwała nr 8 – funkcjonowanie bram i furtek w 2018 roku – omówienie – dyskusja – głosowanie
 16. Uchwała nr 9 – przyjęcie sprawozdania z działalności zarządu za 2017 rok, oraz planowanych zamierzeń na 2018 rok – dyskusja – głosowanie
 17. Uchwała nr 10 – dysponowanie / nadwyżką – niedoborem /, z działalności ROD za 2017 rok, – dyskusja – głosowanie
 18. Uchwała nr 11 – wyłączenie energii elektrycznej – dyskusj – głosowanie
 19. Uchwała nr 12 – nowy plan zagospodarowania dla części ROD / dotyczy działek 316; 317; 318; 335; 360; zbiornik wodny /– omówienie – dyskusja – głosowanie
 20. Uchwała nr 13 – monitoring pomieszczeń świetlicy oraz jej terenów – omówienie – dyskusja – głosowanie
 21. Uchwala nr 14 – obowiązujące dokumenty przy zmianie dzierżawców działek w ROD im. Powstańców Wielkopolskich, zarządzanym przez  Stowarzyszenie Ogrodowe im. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie – omówienie  – dyskusja  – głosowanie
 22. Wolne wnioski

23. Zakończenie Walnego Zebrania Stowarzyszenie Ogrodowego Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie

W zebraniu biorą udział tylko członkowie stowarzyszenia, którzy wypełnili deklarację członkowską oraz opłacili składkę członkowską za 2017 rok.

Biorący udział w Walnym Zebraniu winni mieć przy sobie, otrzymany blankiet plastikowy z numerem swojej działki.

W dniu 10.03.2018 nie będą załatwiane indywidualne sprawy dotyczące dzierżawy działki.

Z dokumentacją walnego zebrania oraz projektami uchwał, członkowie stowarzyszenia mogą się zapoznawać w terminach:    3.02;  6.02;  8.02;  19.02;  23.02;  24.02.2018 roku  w świetlicy zarządu podczas dyżurów Pani skarbnik lub prezesa zarządu.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz