Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego im. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie, zarządzający ROD im. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie, na swym posiedzeniu w dniu 2.06.2018 roku, podjął uchwałę nr 24/06/2018, o zwołaniu w dniu 16.06.2018 roku o godzinie 1100, w świetlicy ogrodowej, zebrania informacyjnego, dla wszystkich dzierżawców działek naszego ogrodu.

Cel zebrania: zapoznanie dzierżawców działek naszego ogrodu z:

  1. Gospodarka odpadami komunalnymi na naszym ogrodzie
  2. Gospodarka odpadami zielonymi na naszym ogrodzie
  3. Koszty związane z gospodarką tymi odpadami
  4. Informacja o finansach ogrodu w 2017 roku.
  5. Zlecanie spraw dla biura prawnego dotyczących interpretacyjnych przepisów prowadzenia ogrodu /składki, interpretacja zapisów w ustawie O ROD, statucie, regulaminie ogrodowym/
  6. Psy i koty na ogrodzie
  7. Mistrzostwa świata – wspólne oglądanie transmisji na dużym ekranie
  8. Zmiany w korzystaniu z wjazdu na nasz ogród /propozycje zarządu/
  9. Prowadzenie ewidencji ogrodowej po wejściu RODO

 

    Szczecin 3.06.2018 rok                                              Kołodziejczyk Andrzej – prezes

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogłoszenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz