Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego im. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie, zarządzający ROD im. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie, na swym posiedzeniu w dniu 2.06.2018 roku, podjął uchwałę nr 24/06/2018, o zwołaniu w dniu … Czytaj dalej Ogłoszenie