Informacja odpady

I n f o r m a c j a

Zarząd Stowarzyszenia postanowił przedstawić informację o kosztach gospodarką odpadami zielonymi oraz komunalnymi na naszym ogrodzie:

  1. Opłacone faktury:

Remondis: faktura nr       415196721     opłacona  10.01.2019                             253,38 zł

415197179     opłacona  05.02.2019                             758,70 zł

415197601     opłacona  25.03.2019                             721,80 zł

415198038     opłacona  04.04.2019                             721,80 zł

415198463     opłacona  06.05.2019                           3097,80 zł

415198900     opłacona  16.06.2019                           2881,00 zł

415199360     opłacona  08.07.2019                           2665,80 zł

Razem         11100,28 zł

Towar:        faktura nr       0492/2019    opłacona   09.03.2019                           2073,60 zł

0887/2019    opłacona   09.04.2019                           2073,60 zł

1239/2019    opłacona   11.05.2019                           5184,00 zł

1565/2019    opłacona  11.07.2019                           4147,20 zł

2004/2019    opłacona   12.07.2019                           5184,00 zł

Razem         18662,40 zł

mTailet                     000018/SZ/2019    opłacona   11.05.2019                              108,54 zł

000087/SZ/2019    opłacona   27.06.2019                              162,00 zł

000227/SZ/2019    opłacona   12.07.2019                              162,00 zł

Razem              432,54 zł

umowy zlecenia                                                                                                           3000,00 zł

Razem  koszty  za  pierwsze   półrocze   2019                                      33194,94  zł

Zaplanowana  składka  na  gospodarkę  odpadami  w  roku 2019         55825,00  zł

  1. Wnioski:

– jeżeli nie ograniczymy wywozu odpadów zielonych, składka na gospodarkę odpadami w roku 2020 może wzrosnąć nawet o 50%

– na dzień dzisiejszy opłata za wywóz pojemnika na odpady zielone za 1 m3, płacimy: 86,40 zł – brutto, kontener 12 m3 x 5 kursów  = 5184,00 zł

– dzierżawcy którzy znają firmę która może nam wywozić odpady zielone po niższych kosztach proszeni są o kontakt telefoniczny lub osobisty z prezesem zarządu.  

Szczecin     lipiec 2019                                  Prezes zarządu  Kołodziejczyk Andrzej

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.