Ogłoszenia lipiec 2019

O g ł o s z e n i e Zgodnie z ustaleniami na zebraniu informacyjnym w dniu 29.06.2019, podaję że: Zużycie wody zimowej, ujecie przy świetlicy, wyniosło w roku: 2016          67 m3 x  4,34 =         290,78 zł 2017          26 … Czytaj dalej Ogłoszenia lipiec 2019