Ważna informacja

W a ż n a  –  I n f o r m a c j a

  1. Od dniu 17.09.2019 rok, zarząd rozpoczął przesyłanie informacji, drogą SMSową,  dzierżawcom działek o aktualnym zobowiązaniu finansowym za dzierżawę swojej działki, jeżeli ktoś takiego SMSa nie otrzymał do 20.09.2019 rok, zobowiązany jest do osobistego pobrania wydruku w biurze zarządu. Wszystkie wyjaśnienia należy dokonywać osobiście w biurze zarządu podczas dyżurów skarbnika oraz prezesa, informacja telefoniczna w tej sprawie nie będzie udzielana. Terminy dyżurów są zamieszczone na tablicach ogłoszeń oraz stronie internetowej.

  2. Dzierżawcy działek którzy nie otrzymali powyższej informacji, proszeni są o kontakt telefoniczny z zespołem spisowym, numery telefonu na tablicach ogłoszeń.

 Zamknięcie wody na okres zimowy przewidziano w dniu 31.10.2019 rok godzina 12 /będzie dodatkowe ogłoszenie/

  1. Od 3.10.2019 roku do 28.11.2019 roku, brama wjazdowa będzie otwarta w czwartki, w godzinach:

900 – 1600

  1. Szlaban, w związku z wadą techniczną został oddany do reklamacji do producenta.


Prezes zarządu Andrzej Kołodziejczyk
Szczecin 18.09.2019 rok.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.