Ważna informacja

W a ż n a  –  I n f o r m a c j a Od dniu 17.09.2019 rok, zarząd rozpoczął przesyłanie informacji, drogą SMSową,  dzierżawcom działek o aktualnym zobowiązaniu finansowym za dzierżawę swojej działki, jeżeli ktoś takiego SMSa … Czytaj dalej Ważna informacja