Ogłoszenie – składowanie i wywóz odpadów komunalnych

O g ł o s z e n i e

Uchwała zarządu nr 47/11/2019 z dnia 26.11.2019 rok

Składowanie i wywóz odpadów komunalnych:

a/ zakaz wrzucania do pojemników przy świetlicy; mebli, odpadów budowlanych, akcesoria samochodowych, akcesoria metalowych i żelaznych, sprzętu o dużych gabarytach

b/ osoby nieprzestrzegające tych zasad, będą wnosić dodatkową opłatę przeznaczoną na wywóz odpadów w wysokości  250,00 złotych

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.