Ogłoszenie – składowanie i wywóz odpadów komunalnych

O g ł o s z e n i e Uchwała zarządu nr 47/11/2019 z dnia 26.11.2019 rok Składowanie i wywóz odpadów komunalnych: a/ zakaz wrzucania do pojemników przy świetlicy; mebli, odpadów budowlanych, akcesoria samochodowych, akcesoria metalowych i żelaznych, sprzętu … Czytaj dalej Ogłoszenie – składowanie i wywóz odpadów komunalnych