ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego, im. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie , zarządzający Rodzinnym Ogrodem Działkowym im. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie, podjął uchwałę nr 1/02/2020 w sprawie  zwołania  w dniu 29.02.2020  roku, o godzinie  1000, Walnego Zebrania członków  Stowarzyszenia Ogrodowego im. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie, jeżeli w wyżej podanym terminie  w Walnym Zebraniu  nie będzie uczestniczyć  co najmniej połowa uprawnionych członków  Stowarzyszenia Ogrodowego  im. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie , wówczas zebranie odbędzie się  w drugim terminie:  29.02.2020,  godzina 1100,  decyzje podjęte zwykłą większością głosów oddanych przez członków obecnych w drugim terminie  są obowiązujące. /Podstawa: Statut paragraf 10, punkt 3 i 4/

Porządek zebrania

1.Otwarcie zebrania
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania – głosowanie.
3. Protokół z Walnego Zebrania na podstawie nagrania, podpisany przez
przewodniczącego zebrania – głosowanie.
4. Wybór komisji mandatowej – głosowanie.
5. Przyjęcie regulaminu Walnego Zebrania – głosowanie.
6. Przyjęcie porządku Walnego Zebrania – głosowanie.
7. Wybór komisji mandatowej – prawomocność zebrania – głosowanie.
8. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia ze swej działalności w roku 2019.
9. Uchwała nr 1 – sprawozdania komisji rewizyjnej Stowarzyszenia ze swej
działalności w roku 2019 – dyskusja – głosowanie.
10. Uchwała nr 2 – stawka na zarządzanie ROD im. Powstańców Wielkopolskich  w Szczecinie w roku 2020 – dyskusja – głosowanie.
11. Uchwała nr 3 – gospodarka wodą w ROD im. Powstańców Wielkopolskich
w Szczecinie, w roku 2020 – dyskusja – głosowanie.
12. Uchwała nr 4 – gospodarka energią elektryczną w ROD im. Powstańców
Wielkopolskich w Szczecinie, w roku 2020 – dyskusja – głosowanie.
13. Uchwała nr 5 – gospodarka śmiećmi i odpadami na terenie ROD
im. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie w roku 2020 – dyskusja – głosowanie.
14. Uchwała nr 6 – funkcjonowanie bram i furtek w ROD im. Powstańców
Wielkopolskich w Szczecinie w roku 2020 – dyskusja – głosowanie
15. Uchwała nr 7 – monitoring w świetlicy oraz terenu składowania odpadów
zielonych w ROD im. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie w roku 2020
– dyskusja – głosowanie
16. Uchwała nr 8 – wysokość składki członkowskiej w Stowarzyszeniu
Ogrodowym w roku 2020 – dyskusja – głosowanie
17. Uchwała nr 9 – przyjęcie planu finansowego na rok 2020, do realizacji przez
zarząd Stowarzyszenia.
18. Uchwała nr 10 – /przyjęcie-odrzucenie/ sprawozdania zarządu Stowarzyszenia
Ogrodowego za rok 2019/
19. Sprawy różne. 20. Zakończenie zebrania.

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego zwraca się z apelem  o aktywne uczestnictwo w procedowaniu w czynnościach przygotowujących Walne Zebranie oraz uczestnictwo w Zebraniu.

W Walnym Zebraniu uczestniczą tylko członkowie Stowarzyszenia Ogrodowego   im. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie.

W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć osoby posiadające pełnomocnictwo, wystawione przez członka Stowarzyszenia, potwierdzone w terminach: 17.02; 22.02;  25.02.2020 w godzinach 1100 – 1300.

Z całą dokumentacją zebrania, członkowie Stowarzyszenia mogą się zapoznać:

17.02.2020 w godzinach    1100 – 1300

22.02.2020 w godzinach    1100 – 1300

25.02.2020 w godzinach    1300 – 1600                                           

W dniu zebrania tj 29.02.2020 roku, nie będą załatwiane sprawy związane z dzierżawą działki.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.