Ważne informacje – MARZEC 2020

Ważne  Informacje 

 

1.  Zarząd Stowarzyszenia informuje, że w dniu

    4.04.2020 o godzinie 1200 zostanie puszczona

    woda do sieci ogrodowej, w wypadku gdy się

    okaże, że jest dużo przecieków, zawór główny

    zostanie zakręcony do odwołania, woda

    dostępna  będzie tylko przy świetlicy.


2.Zarząd Stowarzyszenia informuje, że ze

    względu na obowiązujące na chwilę obecną

    przepisy, przesuwa na czas nieograniczony

    termin przyjmowania zgłoszeń na wykonanie

    usługi: „rozdrabnianie gałęzi u dzierżawcy

    działki”. O nowym terminie możliwości

    skorzystania z usługi zarząd powiadomi,

    w osobnym ogłoszeniu na tablicach i naszej

    stronie internetowej.


3. Przypominamy że w dalszym ciągu obowiązuje

    zakaz wrzucania do pojemnika na odpady

    zielone: gałęzi, krzewów – nie pociętych na

    bardzo drobne kawałki.


4. W miesiącu marcu br, do wszystkich

     dzierżawców działek rozesłane zostały

     informacje o wysokości składki za dzierżawę

     działki w roku 2020,  składkę należy opłacić do

     30.06.2020 rok. Osoby które takiej informacji

     nie otrzymały, mogą drogą SMSową lub

     meilową, zwrócić się informację w tym

     temacie od zarządu. Wpłaty można regulować

     drogą pocztową lub elektroniczną.        

     Nasze konto:

73 1090 2268 0000 0001 2996 5764

5.W dniu 29.02.2020 roku, Walne Zebranie

    uchwaliło stawki za dzierżawę działki w 2020 r

– prowadzenie ogrodu                          0,75/m2

– wywóz śmieci odpadów zielonych  0,70/m2             

– opłata energetyczna stała                 40,00 zł

– opłata wodna stała                             30,00 zł

– składka członkowska /tylko członkowie

   Stowarzyszenia/                                 12,00 zł


6.W dalszym ciągu aż do odwołania, jest

       nieczynne biuro zarządu, wszelkie sprawy

       związane z dzierżawą działki, można załatwiać

       przez kontakt telefoniczny z prezesem lub

       skarbnikiem.  

7. W związku z częstym nawiedzaniem naszego

       ogrodu przez dziki i sarny,  podaję numer

       telefonu do miejskiego łowczego,

 603 881 39, którego należy powiadomić o

 takim zdarzeniu, jednocześnie informuję że w

 planie finansowym na rok 2020 Walne

 Zebranie nie uchwaliło prac związanych z

 wymianą ogrodzenia zewnętrznego.

 Apeluję o zamykanie bramek wejściowych na ogród.

 

8. Zarząd zleci do wykonania: montaż sprężyn

 przy bramkach wejściowych na ogród,

 zainteresowani proszeni są o kontakt

 telefoniczny, z prezesem: 505 242 300

 

9. Informuję, że każdy dzierżawca działki

    zobowiązany jest do informowania na piśmie

    zarząd Stowarzyszenia o pracach na swojej

    działce, dotyczy:  budowy nowej altany,

    remontu altany, wymiany liczników wody i

    energii elektrycznej, prac związanych z linią

    energetyczną oraz wodną. 

 

10. Wszelkiego rodzaju odpady powstałe przy

     modernizacji działki należy usuwać w własnym

     zakresie /mały pojemnik, zamawiany przez

     dzierżawcę na własny koszt/.

11.Zarząd, a p e l u j e, o przestrzeganie przez

     dzierżawców działek, stosownych zarządzeń

     obowiązujących w czasie epidemii wydanych

     przez władze administracyjne naszego kraju.

 

Prezes zarządu Andrzej  Kołodziejczyk

Szczecin   24.03.2020 rok.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.