Ogłoszenia zarządu – MAJ 2020

OGŁOSZENIE

W imieniu zarządu informuję:

1. Ogród nasz otrzymał darmowe zaopatrzenie w środki odkażające oraz zabezpieczające, obowiązujące podczas epidemii w kwocie

3000,00 złotych, ofiarodawca to: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecińskiego Aktywa Plus Emilia Kowalska & Fundacja Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych KOMES, otrzymaliśmy: osłonę na biurko Pani kasjer, rękawice ochronne, płyn odkażający do rąk oraz sprzęt w biurze, maseczki.

W terminie od 20.05.2020 do 30.05.2020 w godzinach 1200 – 1300 przed wejściem do świetlicy każdy dzierżawca działki naszego  ogrodu może pobrać darmową maseczkę /z wyłączeniem: niedzieli/. Pozostałe środki zostaną zużyte w  bieżącej pracy biura.         

2. W dniu 18.05.2020 rok firma WALDIX rozdrobniła gałęzie i krzywy u dzierżawców działek naszego ogrodu, następne rozdrabnianie zarząd przewiduje w miesiącu wrześniu br,  o czym poinformujemy w dodatkowym ogłoszeniu. Prosimy do tego czasu o nie  wykładanie materiału do  rozdrabniania na alejki.
3.Na prośbę Łowczego miejskiego zwracamy się o
 informacje telefoniczną o każdym zauważonym dziku lub sarnie, wtedy należy wstrzymać się z  jakimkolwiek działaniem, nie krzyczeć nie wznosić alarmu, należy zadzwonić bez względu na porę dnia na numer:  603 881 398, podając miejsce spotkania zwierzaka.

4. Przypominamy że od 16.05.2020 roku wznowiliśmy pełnienie dyżurów przez prezesa i Panią skarbnik w świetlicy zarządu, szczegóły na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej.

5.Opłaty za dzierżawę działki w 2020 roku, wnosimy do 30.06.2020 rok, w kasie zarządu lub na nasze konto bankowe:    

73 1090 2268 0000 0001 2996 5764

Maj  2020             Andrzej Kołodziejczyk prezes zarządu

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.