Informacje – listopad 2020

I n f o r m a c j a
Funkcjonowaniu ogrodu w okresie
od 1.12.2020 rok do  31.03.2021 roku.

     Z upoważnienia zarządu Stowarzyszenia Ogrodowego informuję:

  1. Brama wjazdowa od ulicy Janka Muzykanta zamknięta na niezależną

  kłódkę.

  1. Wydane dodatkowo klucze upoważniające do wjazdu na ogród w

   w/w terminie, będą nieaktywne.

  1. Klucze pobrane na osobistą prośbę dzierżawcy działki, należy zdać do

   zarządu – prezes lub skarbnik.

  1. Od dnia 1.12.2020 bramka wejściowa na ogród

   od piekarni zamknięta.

  1. W terminie od dnia 1.12.2020 do 31.03.2021, nie będzie ustawionego

   pojemnika na odpady zielone na parkingu od ulicy Przygodnej.

   Prosimy o nie przynoszenie w tym terminie  odpadów zielonych.

  1. Informujemy, że zaległe opłaty za dzierżawę działki w roku 2020 oraz

   opłaty za zużytą wodę i energię w 2020 roku należy uregulować do  

      31.12.2020 rok, po tym terminie będą naliczane, ustawowe odsetki,

      Podstawa: uchwały Walnego zebrania nr 3/2020 i 4/2020.

  Dzierżawcy działek, którzy nie otrzymali SMSowej informacji o

  wysokości powyższych opłat, mają obowiązek skontaktować się  

  telefonicznie z Panią Skarbnik celem ustalenia formy pozyskania tej

  informacji. Wszelkie wyjaśnienia o wysokości naliczonych opłat,

  można uzyskać u Pani Skarbnik po zgłoszeniu telefonicznym lub

  osobiście w świetlicy zarządu. Termin spotkania  należy wcześniej

      uzgodnić telefonicznie.

  1. Przypominamy:

– o odkręceniu zaworów wodnych na swojej działce

– wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem

  ogrodu aż do odwołania należy wcześniej uzgadniać telefonicznie

– apelujemy do dzierżawców działek o zabezpieczenie swoich altan,

    przed kradzieżami i  włamaniami w okresie jesienno  zimowym

Poniżej podaję dane kontaktowe Stowarzyszenia Ogrodowego

Stowarzyszenie  Ogrodowe im. Powstańców Wielkopolskich

      71 – 212  Szczecin                ul. Janka Muzykanta 32

Poniżej podaję numery telefonów osób funkcyjnych

     Prezes zarządu                                                          505 242 300

     Skarbnik                                                                      518 412 295

     Członek zarządu odp. za wodę i energię         602 671 018

     Plombowanie liczników wody i energii           663 630 388

Poniżej podaję numer konta bankowego:

73 1090 2268 0000 0001 2996 5764

Listopad  2020                                             Andrzej Kołodziejczyk – prezes zarządu

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.