Komunikat – funkcjonowanie ogrodu

K o m u n i k a t

Dotyczy: harmonogramu,  czasowych czynności związanych z funkcjonowaniem ogrodu w miesiącu marcu i kwietniu

  1. Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego wyraża serdeczne podziękowanie za aktywny udział w apelu, skierowany do dzierżawców działek a dotyczący, wnoszenie zaliczkowych opłat za dzierżawę działki w roku 2021. Ta forma przedpłaty jest dalej aktualna.
  2. Walne zebranie członków Stowarzyszenia odbędzie się po zmianie przepisów o zgromadzeniach obowiązujących w kraju. Szczegółowe informacje będą się ukazywać na tablicach
  1. Wymiana kłodki na bramie wjazdowej od strony ulicy Janka Muzykanta umożliwiający wjazd, dla dzierżawców uprawnionych /mających prawo wjazdu na ogród/ oraz zdjęcie kłodki na bramce od Piekarni nastąpi: 01.04.2021 rWjazd na ogród dla wszystkich dzierżawców działek, od 01.04.2021 w każdy czwartek, w godzinach 800 – 1800 w wypadku gdy dzień ten będzie dniem świątecznym, brama będzie otwarta dzień wcześniej
  1. Wszelkie informacje dotyczące rozliczeń finansowych, zakupu kluczy, pilotów, udzielane będą, tylko przez Panią Skarbnik, telefon kontaktowy:    518 415 295
  1. W miesiącu kwietniu 2021 roku w terminie 19 – 23.04.2021, firma VALDIX dokona rozdrabniania gałęzi i krzewów u dzierżawców działek naszego ogrodu. Szczegóły oraz dodatkowe informacje w ogłoszeniach na tablicach.
  1. W związku z tym że dotychczasowa firma która dokonywała wywozu odpadów zielonych nie podpisała z nami umowy na dalszą współpracę, zarząd podtrzymuje zakaz wywożenia oraz składowania odpadów zielonych, krzewów, na parkingu od ulicy Przygodnej, powyższe odpady każdy dzierżawca działki obowiązany jest do zagospodarowanie w własnym zakresie.

  2. Puszczenie wody do sieci dla wszystkich dzierżawców działek, nastąpi: 27.03.2021 rok o godzinie 1200.  Do tego czasu należy, zakręcić wszystkie zawory wodne  znajduje się na działce. Nadzór nad przebiegiem pełnił będzie: członek, zarządu Pan Zbigniew telefon kontaktowy: 602 592 477. Przypominam, że dzierżawca działki jest odpowiedzialny i zobowiązany do usuwania na swojej działce wszelkich uszkodzeń w sieci wodnej oraz energetycznej, na własny koszt.
  1. Nadzór nad funkcjonowaniem sieci wodnej i energetycznej na ogrodzie podlegają Panu Zbigniewowi – członkowi zarządu, z nim należy uzgadniać wszelkie sprawy w tych tematach.

Telefon kontaktowy: 602 592 477

  1. Spisywanie stanów liczników zużytej wody oraz energii

        elektrycznej, plombowanie liczników, dokonuje Pan Tomasz

Telefon kontaktowy: 663 630 388

Marzec  2021                 Andrzej Kołodziejczyk – prezes zarządu

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.