Zawiadomienie

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego, im. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie , zarządzający Rodzinnym Ogrodem Działkowym im. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie, podjął uchwałę nr 10/05/2021 w sprawie  zwołania  w dniu 5.06.2021  roku, o godzinie  1000, Walnego Zebrania członków  Stowarzyszenia Ogrodowego im. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie, jeżeli w wyżej podanym terminie  w Walnym Zebraniu  nie będzie uczestniczyć  co najmniej połowa uprawnionych członków  Stowarzyszenia Ogrodowego  im. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie , wówczas zebranie odbędzie się  w drugim terminie:  5.06.2021,    godzina 1100,  decyzje podjęte zwykłą większością głosów oddanych przez członków obecnych w drugim terminie  są obowiązujące. /Podstawa: Statut paragraf 10, punkt 3 i 4/

Porządek zebrania

Porządek zebrania
1. Otwarcie zebrania
2. Wybór osoby /osób/ do liczenia głosów – głosowanie
3. Przyjęcie porządku zebrania – głosowanie
4. Wybór przewodniczącego zebrania – głosowanie.
5. Wybór protokolanta zebrania, lub na podstawie nagrania – głosowanie.
6. Wybór komisji mandatowej – głosowanie.
7. Przyjęcie regulaminu zebrania – głosowanie.
8. Komisja mandatowa – prawomocność zebrania.
9. Sprawozdanie komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ze swej działalności w 2020 r
10. Sprawozdanie zarządu Stowarzyszenia Ogrodowego ze swej działalności w 2020
11. Głosowanie uchwał nr 1 – 11 sprawozdanie komisji rewizyjnej Stowarzyszenia Ogrodowego ze swej działalności w 2020 roku.
12. Sprawy różne
13. Zakończenie zebrania

Dokumentacja Walnego Zebrania będzie udostępniona w biurze zarządu w dniach 2-3 czerwca 2021 roku w godzinach od 12.00 do 14.00

 W związku z bardzo ważnymi sprawami dotyczących opłat w 2021 roku oraz zmianach organizacyjnych dotyczących funkcjonowania naszego ogrodu, zarząd apeluje o wzięcie udziału w Zebraniu.

– Zebranie się odbędzie na placu przy świetlicy, w sąsiedztwie działki 72 –92. wejście na teren od alei głównej, wejścia boczne zagrodzone i zamknięte.

– Przy wejściu należy podpisać listę obecności

– Podczas Walnego Zebrania obowiązywać będą ścisłe rygory zabezpieczeń sanitarnych obowiązujących w naszym kraju, w związku z epidemią Koronowirusa.

– Wejście na teren, tylko przez bramkę naprzeciw wejścia do świetlicy, gdzie  będzie obowiązywał pomiar temperatury.

– Apelujemy o zachowanie odległości miedzy sobą na Zebraniu.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.