Ogłoszenie w związku z zalewaniem i podtapianiem działek

O g ł o s z e n i e Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego, opracowuje pisemne wystąpienie do władz Szczecina, w związku z zalewaniem i podtapianiem naszych działek, celem pełnej reprezentacji tych spraw, zwracam się z prośbą o przesłanie drogą meilową; … Czytaj dalej Ogłoszenie w związku z zalewaniem i podtapianiem działek