Ogłoszenia różne – listopad 2021

 I n f o r m a c j e     o g ó l n e

Prezes: Pan Andrzej:                      505 242 300

 Skarbnik-kasa: Pani Aneta            510 091 503

  Członek zarządu: Pan Zbigniew   602 671 018

  Gospodarz: Pan Kazimierz            666 690 292

Brama wjazdowa na ogród od strony Janka Muzykanta otwarta w każdy czwartek,
w  godzinach:   800 – 1800, wjazd w innym terminie, odpłatnie uzgodniony  telefonicznie z gospodarz, szczegóły uchwała o bramach.       

       Woda :      Pan Wiesław   735 950 109

       Energia:    Pan Łukasz       664 414 644

       Liczniki:     Pan Tomek      663 630 388

Adres naszej strony internetowej:

www.rodpowstancowwielkopolskich.pl

  Nasze konto bankowe:

  73 1090 2268 0000 0001 2996 5764

  1. Od 1.11.2021 – do 1.04.2022, prosimy o nie przynoszenie na skład przy świetlicy odpadów zielonych, pojemników na odpady zielone w tym terminie nie będzie.                  
  2. Pojemniki na odpady komunalne, pojemniki do  segregacja: szkło, papier, pety – bez zmian
  3. Apelujemy o nieskładowanie w rejonie świetlicy: mebli, telewizorów, sprzętu AGD, kosiarek oraz innych sprzętów o dużych  gabarytach, w/w odpady należy usuwać w własnym zakresie wywożąc je do punktu przy ulicy Taczaka.
  1. Dzierżawcy nie przestrzegający powyższychzaleceń, będą ponosić  konsekwencje finansowe.     
  1. Zarząd Stowarzyszenia apeluje o:

– Prowadzanie psów na terenie ogrodu,  na  smyczy, prosimy o sprzątanie po swoich pupilach.

– przypominam, że zamknięcie wody na okres  jesienno – zimowy nastąpi w dniu:
30.10.2021 o godz.12

Po tym terminie, należy odkręcić wszystkie zawory wodne na działce.  Z wody zdatnej do picia po tym terminie będzie można korzystać z ujęcia przy świetlicy.

  1. Przypominam że ostateczny termin regulacji należności za dzierżawę w roku 2021 mija 31.12.2021 rok, wydruk należności lub informacje na temat wysokości opłat można uzyskać podczas dyżurów prezesa oraz telefonicznie u Pani skarbnik.
  1. W trzeciej dekadzie listopada ukaże się ogłoszenie o funkcjonowaniu ogrodu w okresie od 1.12.2021 do 31.03.2022 rok
  1. Dzielnicowy 722 090 329

 

        Szczecin listopad 2021        Andrzej Kołodziejczyk – prezes zarządu

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.