Finanse w roku 2021

O g ł o s z e n i e

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego im. Powstańców Wielkopolskich  w Szczecinie, zarządzający Rodzinnym Ogrodem Działkowym im. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie, na podstawie zapisów w Statucie Stowarzyszenia Ogrodowego, & 12, pkt 8 i 9 oraz w ustawie o Rodzinnych Ogrodach Działkowych art. 33, pkt 3 i 4 udziela informacji dla wszystkich dzierżawców działek użytkujących działkę w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie o finansach ogrodu w 2021 roku.

W roku 2020 dzierżawcy działek wpłacili kwoty:

na prowadzenie ogrodu           wpłaty – przychód        83939,00 zł                                               wydaliśmy  w tym przedziale    koszty  – rozchód        72185,00 zł

+11754,00 zł

 

Śmieci

W roku 2021 dzierżawcy działek wpłacili na gospodarkę śmiećmi i odpadami zielonymi w formie składki, kwotę:            121499,00  zł                                                                                   Wydaliśmy na  śmieći i odpady  w roku 2021 kwotę: 104303,98  zł

+    17195,02  złotych                                                                                                                                                                                                                                                                                               Na koszty w roku 2021-  złożyły się :                                                                                                  Wywóz odpadów komunalnych przy świetlicy    – Remondis:  34782,58

Wywóz odpadów zielonych przez Towar – parking Przygodna  22075,20 zł 

Eko – Gruz, wywóz odpadów zielonych – przy świetlicy  17150,00  zł                                                                                                                                                                                                             Rozdrabnianie gałęzi, przez firmę Waldix:  11340,00 zł

Dzierżawa kabiny TOITOI  1814,00 zł

Umowa zlecenie związane ze śmieciami    17142,20 zł    

Razem  koszty     104303,98 złotych                    

  

Dla lepszej analizy informuję, że wysokość składki w latach:

2016  wynosiła  0,33 zł/m2  składki:  37 193,89 zł, koszty  55 132,00

– 17938,11 zł

2017  wynosiła  0,49 zł/m2  składki:  54 108,97 zł, koszty  34 784,28

+19 324,69 zł

2018  wynosiła  0,35 zł/m2  składki:  39 590,23 zł   koszty  55 676,63

– 11 701,24 zł

2019  wynosiła  0,50 zł/m2  składki: 56 916,12 zł   koszty  71954,36

– 15 185,67 zł

2020  wynosiła  0,70 zł/m2  składki: 76 867,72 zł   koszty 101959,33

– 25 091,61 zł

2021  wynosiła  1,27 zł/m2  składki:121499,00 zł  koszty 104304,00

+ 17195,22 zł

 

Rok 2022 – bieżący

Planowane wpłaty:                   141795,00  złotych

Wykorzystano na dzień 31.05.2022

Remondis                                  13950,00 zł

mTailet                                          883,01 zł

EKO GRUZ /zielone/               22308,00 zł

Wywóz nieczystości                    288,00 zł

Rozdrabnianie gałęzi                 4968,00 zł

Razem          42397,01 złotych

 

ENERGIA :     Wpłaty dzierżawców w roku 2021 wyniosły:                                                            – na zużytą energię wpłacono:               38030,00 zl                                                                  – na opłatę energetyczną  wpłacono     30370,00  zł,

razem na energie wpłacono       68400,00  zł,

 

Opłata faktur                 za  87556 kW                     52076,56 zł zł

Opłata energetyczna                                                  8108,73  zł

Razem koszty:                60185,29  zł

+ 8214,71  zł

 

WODA:

Składki  w roku 2021 wyniosły:

na zużytą wodę dzierżawcy działek wpłacili         20958,90 zł zł

na opłatę stałą – wodną  wpłacono                        18730,00  zł

Razem            39688,90  zł

Koszty w roku 2021:                                                                                                                            faktury                           4960 m3                                24676,89 zł zł

inne koszty                                                                  9452,65  zł                                                     

Razem           34129,54  zł

+ 5559,36 zł

  

                                      Andrzej  Kołodziejczyk  –  prezes    zarządu

Szczecin   Czerwiec 2022

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.