INFORMACJA

  1. Informuję, że obowiązek zgłoszenia źródła ciepła i spalania w swoich altanach, należy do dzierżawców działek ponieważ to oni są właścicielami altan. Zgłoszenie należy dokonać do: Centralnej ewidencji emisyjności budynków – CEEB, do 30.06.2022 roku, zarząd naszego Stowarzyszenia nie będzie zgłaszał takiego zawiadomienia dotyczącego całego ogrodu.
  2. W związku z sygnałami jakie spływają do zarządu o nie akceptowaniu pomysłu o ujednoliceniu numerów naszych działek, oraz nazw alejek, zarząd wycofuję ten pomysł z swoich realizacji    w tym roku, sprawę przedstawi do omówieniu na najbliższym Walnym Zebraniu.
  1. Apeluję o podawanie i aktualizowanie swoich danych adresowych, adresów meilowych, numerów telefonów, jest to jeden z wielu obowiązków dzierżawcy działki.   Dzierżawca działki obowiązany jest także o zgłaszanie wszelkich prac: remontowych w swojej altanie oraz ingerowanie w linie wodne i energetyczne.
  1. Apeluję do dzierżawców działek zamawiających dostawy rożnego sprzętu oraz materiałów przez kurierów,  jakimi pojazdami realizowane są te zamówienia, oznaką braku wyobraźni jest wpuszczanie na ogród,  dłużyc które nie mogą manewrować na naszych wąskich alejkach. Za wszelkie rodzaju szkody powstałe  w takich sytuacjach odpowiadać będą osoby zamawiające oraz wpuszczające takie pojazdy na ogród.
  1. Przypominam, że wszystkie psy prowadzone winne być na smyczy oraz w kagańcu, po swoim pupilu należy sprzątać, aleiki  ogrodowe nie są wybiegiem dla czworonogów.

                                                   Andrzej Kołodziejczyk – prezes zarządu

Szczecin    czerwiec 2022 rok

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.