Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego, im. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie, zarządzający Rodzinnym Ogrodem Działkowym im. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie, podjął uchwałę nr 74/12/2022 w sprawie  zwołania w dniu 28.01.2023  roku, o godzinie  1100, Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, członków  Stowarzyszenia Ogrodowego im. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie, jeżeli w wyżej podanym terminie  w Walnym Zebraniu  nie będzie uczestniczyć  co najmniej połowa uprawnionych członków  Stowarzyszenia Ogrodowego  im. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie , wówczas zebranie odbędzie się  w drugim terminie:  28.01.2023  godzina 1200,  decyzje podjęte zwykłą większością głosów oddanych przez członków obecnych w drugim terminie  są obowiązujące. /Podstawa: Statut paragraf 10, punkt 3 i 4/

Porządek zebrania

1.   Otwarcie zebrania.

2.   Wybór przewodniczącego zebrania – głosowanie.

3.   Wybór  protokolanta zebrania – głosowanie.

4.   Przyjęcie porządku zebrania.

5.   Przyjęcie regulaminu zebrania.

6.   Wybór komisji mandatowej – prawomocność zebrania.

7.   Sprawozdanie zarządu Stowarzyszenia Ogrodowego im. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie za lata 2019 –  2023 z szczególnym uwzględnieniem roku 2022.

8. Sprawozdanie komisji rewizyjnej Stowarzyszenia Ogrodowego im. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie, ze swej działalności w latach 2019 – 2022.

9. Głosowanie nad absolutorium dla zarządu Stowarzyszenia Ogrodowego im. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie, za lata  2019 – 2022.

Uchwała nr 1/2023

10. Głosowanie nad absolutorium dla komisji rewizyjnej Stowarzyszenia Ogrodowego im. Powstania Wielkopolskiego w Szczecinie za lata 2019 – 2022.

Uchwała nr 2/2023

11. Przejęcie przewodnictwa w prowadzeniu zebrania oraz przeprowadzeniu wyborów do władz zarządu oraz komisji rewizyjnej Stowarzyszenia Ogrodowego im. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie.

12. Wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów:

– prezesa zarządu Stowarzyszenia Ogrodowego im. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie

– przewodniczącego komisji rewizyjnej Stowarzyszenia Ogrodowego im. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie

– wybór członków zarządu Stowarzyszenia Ogrodowego im. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie  /2 osoby/

– wybór członków komisji rewizyjnej Stowarzyszenia Ogrodowego im. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie /2 osoby/

Uchwała nr 3/2023

13. Przeprowadzenie wyborów:

– prezesa zarządu: zgłaszania i  pytania do kandydatów

– przewodniczącego komisji rewizyjnej: zgłaszanie i pytania do kandydatów

– ogłoszenie wyników wyborów

Uchwała nr 4/2023

14. Przeprowadzenie wyborów:

– członków zarządu: zgłaszanie i pytania do kandydatów

– członków komisji rewizyjnej: zgłaszania i pytania do kandydatów

– ogłoszenie wyników wyborów

Uchwała nr 5/2023

15. Sprawy różne.

16. Zakończenie zebrania.

Z dokumentacją zebrania członkowie Stowarzyszenia mogą się zapoznać:

14.01.2023 w godzinach    1100 – 1300

21.01.2023 w godzinach     1100 – 1300      

W dniu zebrania tj 28.01.2023 roku, nie będą załatwiane sprawy związane z dzierżawą działki. 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.