Dokumenty

 

Obowiązujące ustawy, statuty i regulaminy w Stowarzyszeniu Ogrodowym im. Powstańców Wielkopolskich.

Statut: Statut Stowarzyszenia Ogrodowego

Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz.U.2014r. poz.40): Ustawa o ogrodach działkowych

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku, Prawo o stowarzyszeniach opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz.U.1989r. poz.104): Ustawa o stowarzyszeniach

Regulamin ROD im. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie. Zatwierdzony przez Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Ogrodowego, uchwała numer 2/2016 z dnia 30.01.2016 rok: Regulamin

Ostateczny tekst ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych ustalony po rozpatrzeniu poprawek Senatu, stan na 13.12.2013. Pobierz

Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz.U.2014r. poz.40). Pobierz

Tekst ustawy o stowarzyszeniach. Pobierz