Kontakt

 

Stowarzyszenie Ogrodowe
im. Powstańców Wielkopolskich
ul. Janka Muzykanta 32
71-212 Szczecin

NIP 8522610664
Regon 360252330
KRS 0000533146
Konto 73 1090 2268 0000 0001 2996 5764

tel. 505 242 300

Adres do korespondencji:
Stowarzyszenie Ogrodowe im. Powstańców Wielkopolskich.
70-961 Szczecin-6
skrytka pocztowa 96

ogrodpw@gmail.com

Wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem ogrodu, można zgłaszać do prezesa zarządu stowarzyszenia, telefon:
505 242 300 lub 604 847 190

Skarbnik zarządu stowarzyszenia: Drozd Aneta
telefon nr:  500 382 522 lub 510 091 503

Usterki oraz problemy z instalacją elektryczną na działce, montaż licznika
można zgłaszać do Pana Paszkiewicza, telefon kontaktowy: 693 021 805.
O wykonanych pracach należy poinformować zarząd stowarzyszenia.

Kontakt z administratorem strony:

e-mail: grunewald92@gmail.com