Opłaty

Opłaty w roku 2023:

opłata za zarządzanie ROD 1,20 zł / 1m2
opłata energetyczna stała 60,00 zł / rok
opłata wodna stała 60,00 zł / rok
opłata za wywóz odpadów,
ochrona środowiska
1,00 zł / 1m2
składka członkowska
(tylko członkowie stowarzyszenia)
24,00 zł / rok
opłata inwestycyjna w roku 2023
(tylko nowi dzierżawcy działki)
3.000,00 zł

Opłaty należy wnieść do 30.06.2023 roku. 

Natomiast najpóźniej do końca 2023 roku należy wnieść opłatę za zużytą wodę i energię na dzierżawionej działce w roku 2023 wyliczoną według obowiązujących stawek po spisaniu liczników, co nastąpi w miesiącu sierpniu i wrześniu bieżącego roku.

Prosimy o terminowe regulowanie najlepiej przelewem na konto lub w kasie w dni określone na tablicach ogłoszeń na ogrodzie oraz na stronie internetowej.
Wielkość opłat na 2023 i za 2022  można wyliczyć na podstawie załączonych niżej kalkulatorów opłat (są to pliki w formacie arkusza Excel). Kalkulatory wyliczają tylko opłaty stałe bez wskazań licznika zużytej energii i wody.

kalkulator opłat 2023
kalkulator opłat 2022

W kalkulatorze należy podać tylko powierzchnię działki oraz liczbę członków stowarzyszenia (zielone pole) i całość opłaty jest wyliczana automatycznie, w pozostałe miejsca nic nie wpisujemy. W przypadku niezapamiętania powierzchni działki można ją sprawdzić w zakładce Plan ogrodu jest tam zestawienie powierzchni działek ze  wskazaniem numeru działki i powierzchni.
!!!! Wzywa się osoby, które nie dokonały opłat za 2022 o niezwłoczne dokonanie wpłat.

Numer konta bankowego:

73 1090 2268 0000 0001 2996 5764

W tytule przelewu prosimy wskazać rok płatności 2023 oraz nr działki.

Telefon kontaktowy do kasjerki: 518 415 295