Opłaty

Opłaty rok 2021:

opłata za zarządzanie ROD 0,80 zł / 1m2
opłata energetyczna stała 100,00 zł / rok
opłata wodna stała 60,00 zł / rok
opłata za wywóz odpadów, ochrona środowiska 1,27 zł / 1m2
składka członkowska (tylko członkowie stow.) 12,00 zł
opłata inwestycyjna w roku 2021 (tylko nowi dzierżawcy działki) 3.000,00 zł

Numer konta bankowego:

73 1090 2268 0000 0001 2996 5764

Opłaty należy wnieść w 2020r.

Kasjerka: telefon kontaktowy 518 415 295