Opłaty

 

Opłaty na rok 2017: w dniu 30.01.2017 walne zebranie członków Stowarzyszenia Ogrodowego im. Powstańców Wielkopolskich, podjęło uchwały o stawkach opłat obowiązujących dzierżawców działek ROD im. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie w roku 2017:

opłata na prowadzenie ogrodu 0,68 zł / 1m2
opłata energetyczna stała 60,00 zł / rok
opłata wodna stała 60,00 zł / rok
opłata za wywóz odpadów, ochrona środowiska 0,49 zł / 1m2
składka członkowska (tylko członkowie stow.) 12,00 zł
opłata inwestycyjna w roku 2017 (tylko nowi dzierżawcy działki) 1.500,00 zł
 

Numer konta bankowego:

73 1090 2268 0000 0001 2996 5764

Zarząd stowarzyszenie informuje, że opłaty należy wnieść do dnia 30.06.2017. Po tym terminie naliczone będą ustawowe odsetki.

Kasjerka: telefon kontaktowy 510 091 503