Opłaty

 

Dnia 10.03.2018 Uchwałą zarządu nr 3/01/2018 z dnia 27.01.2018 zwołuje się Walne Zebranie. Opłaty na rok 2018:

 

opłata na prowadzenie ogrodu 0,68 zł / 1m2
opłata energetyczna stała 40,00 zł / rok
opłata wodna stała 30,00 zł / rok
opłata za wywóz odpadów, ochrona środowiska 0,35 zł / 1m2
składka członkowska (tylko członkowie stow.) 12,00 zł
opłata inwestycyjna w roku 2017 (tylko nowi dzierżawcy działki) 1.500,00 zł

Numer konta bankowego:

73 1090 2268 0000 0001 2996 5764

Zarząd stowarzyszenie informuje, że opłaty należy wnieść do dnia 30.06.2017. Po tym terminie naliczone będą ustawowe odsetki.

Kasjerka: telefon kontaktowy 510 091 503